Hunderfossens redegjørelse etter åpenhetsloven

Denne redegjørelsen tar for seg Hunderfossen-konsernet og dets hel- og deleide datterselskaper. Disse omtaler vi heretter samlet som Hunderfossen.

Hunderfossen driver virksomhet i Lillehammer, herunder temapark, framvisning av dyr, overnatting i hotell, hytter, leiligheter og på camping, samt spisesteder, kiosker og butikker. Hvert enkelt selskap har sitt eget styre, ledelse og er ansvarlig for sin forretningsvirksomhet. Selskapene samarbeider, under ledelse av konsernsjefen.

Hunderfossen selger i hovedsak sine tjenester og varer til private gjester som besøker våre virksomheter i Lillehammer. I forbindelse med arrangementer, kurs og konferanser vil det også kunne være bedrifter og organisasjoner som er våre gjester.

Hunderfossen er opptatt av at vår virksomhet drives på en god og anstendig måte og at vi overholder alle krav og lover som stilles til våre virksomheter. Vi har målsetting om at alle som arbeider for oss eller leverer varer eller tjenester til oss skal ha trygge, gode arbeidsforhold og et forsvarlig lønnsnivå.

Vi omfattes av Åpenhetsloven som har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ansvaret for overholdelse av åpenhetsloven er i utgangspunktet styrene i de enkelte selskapene, som igjen delegerer til daglig leder i det enkelte selskap å gjøre følge opp overholdelse av lovens krav. Hunderfossen har gjort kartlegging med tanke på risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller kravet om anstendige arbeidsforhold. kartleggingen. Kartleggingen omfatter selskapenes egen virksomhet og alle større eller antatt risikoutsatte leverandørforhold. Kartleggingen vil oppdateres periodisk, eller når det skjer vesentlige endringer i egen virksomhet eller leverandørforhold.

Vår kartlegging har ikke identifisert brudd på menneskerettigheter eller uanstendige arbeidsforhold i våre egne bedrifter. Vi har ordnede arbeidsforhold både innenfor og utenfor tariffområder og har systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte. Når det gjelder våre leverandører har vi vurdert hvor det kan være fare for brudd på menneskerettigheter eller uakseptable arbeidsforhold. Vi har informert våre leverandører om våre forventninger og bedt om informasjon om områder hvor vi anser at det kan være risiko. Vi har så langt ikke avdekket noen brudd på menneskerettigheter eller uakseptable arbeidsforhold, men anser risikoen for å være størst for varer som leveres fra eller gjennom utenlandske leverandører eller hos de med utenlandske underleverandører. Dersom det er leverandører vi er usikre på om overholder de krav vi har vil vi i første omgang gå i dialog med disse for å få dem til å innskjerpe og dokumentere sin praksis, herunder kompenserende tiltak for tidligere negative forhold. Dersom dette ikke fører fram, vil vi vurdere vårt avtaleforhold til leverandøren.

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet nedenfor og send oss dine spørsmål nedenfor. Vi svarer deg på dine henvendelse så snart som mulig. Du kan også ta kontakt med oss på 61 27 55 30 eller på troll@hunderfossen.no
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Drag files to upload.
Optionally click here to select files.
Dra inn filer her for å laste opp. Eventuelt
Klikk her
for å velge filer
Bestill her